Data

Hier vind je een overzicht van de data die je kan gebruiken tijdens Ghent In Space! Er is absoluut geen enkele voorwaarde verbonden aan het gebruik van deze data, deelnemers die geen gebruik maken van deze data of andere datasets gebruiken maken evenveel kans om te winnen!


Copernicus

Copernicus voorziet een eengemaakt informatiesysteem aan de hand waarvan grote hoeveelheden data in thematische informatiediensten worden aangeboden, speciaal ontworpen om het milieu te verbeteren, de manier waarop we leven te verbeteren, in humanitaire behoeften te voorzien en om effectieve beleidsmaatregelen te treffen die instaan voor een duurzame toekomst. Deze informatiediensten vallen onder 6 ruwe categorien: landbeheer, zeeomgeving, atmosphere, natuurrampen, veiligheid en klimaatverandering.

Naar de Copernicus Sci-Hub

Terrascope

Om de toegang tot Sentinel satellietdata uit het Copernicus programma te vergemakkelijken, ontwikkelde het VITO het Terrascope platform. Via dit platform kan je satellietbeelden in hoge kwaliteit opvragen, en worden er ook een aantal webservices aangeboden. Het platform is nog niet 100% operationeel, maar je kan er alvast de specificaties van de web services en enkele datasets van de Sentinel 2 satelliet raadplegen.

Naar het platform Bekijk de presentatie

3D Model Gent

De volledige stad is beschikbaar in een 3D model. Elk gebouw is in dit model een apart volume, en heeft een "Level of Detail" (LOD) van niveau 2, wat wil zeggen dat de vorm van het dak b.v. waarheidsgetrouw wordt weergegeven. Verder zijn er enkele delen van de stad die in veel hoger detail beschikbaar zijn.

Naar de data

Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen & LiDAR (Informatie Vlaanderen)

Informatie Vlaanderen is het agentschap van de Vlaamse Overheid dat instaat voor de verwerving, verwerking en publicatie van data die voor de overheidsdiensten van nut zijn. Dit agentschap beheert een schat aan open data. Zo stellen zij bijvoorbeeld een hoogtemodel ter beschikking dat over hele Vlaanderen de derde dimensie aangeeft. Aan de hand hiervan kan je onder andere de hoogte van verschillende gebouwen in de stad afleiden.

Naar de data Bekijk de presentatie

Geopunt (Informatie Vlaanderen)

Het leeuwendeel van de geografische data die Informatie Vlaanderen aanbiedt wordt ter beschikking gesteld via Geopunt. Je vind er naast kaarten ook luchtfoto's (de zogenaamde orthofoto), gewestplannen etc. Alle kaarten worden ook via Web Services (WMS, WFS) aangeboden.

Naar de data

Vakgroep Bos en Waterbeheer (UGent)

Dr. Matthias Demuzere, verbonden aan de vakgroep bos en waterbeheer van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de UGent doet onderzoek naar onder meer luchtkwaliteit, ruimtelijke planning en de klimaatverandering aan de hand van satellietbeelden. Voor Apps for Ghent maakte matthias een aantal hoge-resolutieafbeelden die vrij te gebruiken zijn tijdens de hackathon.

Bekijk de beelden

Sterrenkaarten (Volkssterrenwacht Armand Pien)

De Volkssterrenwacht Armand Pien stelt voor Apps for Ghent een sterrencatalogus ter beschikking. Deze bevat de meest zichtbare sterren, hemelfenomenen, sterrenbeelden etc.

Bekijk de presentatie Download de data

Luchtkwaliteit (BIRA)

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) is een Belgische Federale Wetenschappelijke instelling, die eind 2014 haar 50ste verjaardag vierde. De voornaamste taken van het BIRA zijn onderzoek en publieke dienstverlening op het vlak van de ruimte-aeronomie, d.i. de fysica en chemie van de atmosfeer van de Aarde en van andere planeten, en de kosmische ruimte.

Evelyn De Wachter en haar team deden speciaal voor Apps for Ghent een aantal metingen met mobiele luchtkwaliteitssensoren:

2 ascii-files met data van de Aeromobil

  • Dit zijn NO2 metingen met een DOAS instrument met de auto.
  • De metingen zijn genomen tussen Brussel en Gent + op de ring rond Gent + op de R4 tussen Gent en Zelzate.
  • De metingen zijn uitgevoerd op 23 en 26 Feb 2018.
1 ascii-file met data van de Bike-DOAS:
  • Dit zijn NO2 metingen met een DOAS instrument op de fiets.
  • De metingen zijn genomen in Gent centrum en omgeving op 23 Feb 2018. De condities waren niet optimaal en we hebben een beperkte dataset.

Naar de data Naar de website van BIRA

SCHRIJF JE IN OP ONZE NIEUWSBRIEF