Space 4 Ghent6 Maart 2018

Franklin Rooseveltlaan 1, 9000 Gent

Space 4 Ghent ?!

Hoe kunnen satellieten helpen om steden toegankelijker, efficienter en inclusiever te maken?

Welke satellietdata is er beschikbaar, hoe kan je ze raadplegen en gebruiken?

Deze en nog veel meer vragen zullen worden beantwoord tijdens Space 4 Ghent! Tijdens deze conferentie bekijken we voorbeelden van hoe aardobservatiedata kan worden ingezet in steden, en stimuleren we het debat tussen experts, de lokale overheid en stadsbewoners. Satellietdata bieden enorme opportuniteiten, maar ook uitdagingen, om de leefbaarheid van de stad te vergroten.

Waarom een conferentie rond satellietdata?

Satellietdata is per definitie objectief, deelbaar en schaalbaar. Niet alleen kunnen ze onze stedelijke beleving veranderen, ook kan het er voor zorgen dat de overheidsinstanties hun diensten kunnen verbeteren.

In veel Europese steden zorgt satellietdata er voor dat transportmanagers zowel publiek als privaat transport beter kunnen monitoren en optimaliseren. Er zijn ook allerhande applicaties die gebruik maken van deze data en/of van deze satellieten. Zo zijn er bijvoorbeeld applicaties die de mobiliteit van mensen met een beperking verhogen en wordt er door overheidsdiensten actief gebruik gemaakt van satellieten om te communiceren, denk maar aan bijvoorbeeld de hulpdiensten.

Van alle data die de satellieten voortbrengen, vormen de satellietbeelden de grootste uitdaging. Hoewel het voor een duidelijk beeld van landgebruik, infrastructurele werken, onderhoud, etc. zorgt, blijft het een complex gegeven dat bovendien een hoog kostenplaatje heeft. Daarbovenop is het niet altijd duidelijk welke soort beelden we nodig hebben om er relevante informatie te kunnen uithalen en moet het bovendien ook nog verwerkt worden vooraleer er analyses mogelijk zijn.

Ondanks deze moeilijkheden worden satellietbeelden wél toegankelijker. Meer en meer bedrijven beginnen deze data te gebruiken om bestaande services te verbeteren of om nieuwe services te ontwikkelen.

Om het potentieel volledig uit deze data te kunnen halen is het dus nodig om de mogelijkheden en opportuniteiten die deze data biedt, volledig te begrijpen.


Waarom een conferentie in Gent?

Stad Gent gelooft dat de burgers de sleutel kunnen vormen voor verandering door ze te informeren, op te leiden en te betrekken bij het beleid. Op deze manier kan de stad bouwen aan een smart city.

De stad heeft al reeds ervaring met het gebruik van satellietdata om zo het openbaar vervoer en de algehele mobiliteit van de stad te verbeteren. Maar wat zijn de mogelijkheden met satellietbeelden? Hoe kunnen satellietbeelden gebruikt worden om het leven van de Gentenaar te verbeteren?

Om deze (en veel andere) vragen te kunnen beantwoorden organiseren we op dinsdag 6 maart 2018, samen met Eurisy, de Space 4 Ghent conferentie. Deze conferentie maakt deel uit van het gehele Apps For Ghent traject en vormt een mooi startpunt voor de hackathon die de week erop plaats vindt.


Wat is de bedoeling van deze conferentie?

Tijdens deze conferentie tonen we hoe satellietdata (met een nadruk op de Copernicus datasets) kan gebruikt worden om applicaties te maken om de efficiëntie, leefbaarheid en sociale inclusie beter te maken binnen de context van de stad.

Meer specifiek willen we met deze conferentie het volgende bereiken:

  • Bewustzijn creëren rond de bestaande satellietdata om zo de levenskwaliteit in verschillende steden te verhogen.
  • Het informeren van de deelnemers over de beschikbaarheid van de datasets en dan meer specifiek de Copernicus datasets. Verdere toelichting over hoe men deze datasets kan opvragen en verwerken.
  • Identificeren van mogelijke obstakels tijdens het ophalen en verwerken van deze datasets.
  • Een discussie tussen bedrijven, de overheid, NGO’s en burgers starten rond het mogelijke gebruik van satellietdata om zo applicaties te maken die de burger ten goede komen.
  • Het actief ondersteunen van het ontwikkelingsproces van mobiele applicaties die door middel van satellietdata sociale inclusie, duurzaamheid en de levenskwaliteit verbeteren.


Voor wie is deze conferentie bedoeld?

Deze conferentie vrij toegankelijk voor eenieder die intresse heeft in satellietdate en de mogelijke toepassingen van deze data. Let wel op, inschrijven is verplicht!

  • Leden van de publieke en private sector alsook NGO's.
  • Studenten, coders, IT's, ontwikkelaars...
  • Beleidsmakers op regionaal, nationaal en internationaal niveau.
  • Universiteiten en andere onderzoeksorganen.


Het programma

Wil je het programma meer in detail bekijken? Neem dan een kijkje op de site van Eurisy.

09:00

Registratie deelnemers en verwelkoming

09:30

Korte introductie

10:00

Keynotes

11:15

Koffiepauze

11:30

Hoe de levenskwaliteit van de stad verbeteren aan de hand van satellietdata?

12:30

Middagpauze

13:30

Gebruik van satellietdata in steden (deel 1)

14:30

Elevator pitches (deel 1)

14:45

Koffiepauze

15:00

Testimonials over het gebruik van satallietdata (deel 2)

16:00

Elevator pitches (deel 2)

16:15

Interactieve discussie - Ideeën en opportuniteiten?

17:00

Conclusies en aanbevelingen.

17:10

Receptie

18:00

Einde conferentie

Praktisch?

Deze conferentie is volledig gratis, inschrijven is wel verplicht.

Klik hier om in te schrijven. (Inschrijven gebeurt op de site van Eurisy.)

De conferentie gaat door in de gebouwen van Stad Gent, Franklin Rooseveltlaan 1, 9000 Gent (Dicht bij het Woodrow Wilsonplein).


Partners

SCHRIJF JE IN OP ONZE NIEUWSBRIEF