<OVER A4G/>


Coder, IT afficionado of geëngageerde developer (in spe)? Met wat codeskills, een idee of design feeling kan je al deelnemen aan de hackathon.

Het doel is een product of idee uit te werken en voor te stellen aan een strenge, doch rechtvaardige jury. Je kan als individu of als team deelnemen. Inschrijven is gratis maar verplicht.


Wat is Apps For Ghent?

Apps For Ghent begon als een 1-dags-hackaton in Gent in 2011. Intussen zijn we aanbeland bij de negende editie van dit evenement dat dit jaar de focus legt op museumdata en hoe we deze data kunnen gebruiken om het leven in Gent aangenamer te maken. Burgers en ontwikkelaars worden er uitgedaagd om creatief aan de slag te gaan met de vele datasets die onze stad ter beschikking stelt.

In verschillende teams of als individu kan er in een hackaton een digitaal project uitgewerkt worden dat op het einde van de dag wordt voorgesteld aan een jury. Deze jury zal het idee, het creatief karakter of het buitengewoon design beoordelen en een aantal prijzen uitreiken.

Maar ook voor wie niet helemaal thuis is in het coderen of programmeren biedt deze dag verschillende mogelijkheden. Zo komen er een aantal gastsprekers in de namiddag toelichten hoe zij met open data werken of hoe zij de toekomst zien.

“Wat ik interessant vond was de verscheidenheid van mensen in ons team. Ik heb een journalistieke achtergrond terwijl mijn teamgenoten ingenieurs waren. Maar deze interdisciplinaire aanpak was net heel nuttig om creatief met open data iets te doen!”

(Leenke De Donder, UGent Mediateam 2015, 23 jaar)


Open Data en Stad Gent?

De Stad Gent profileert zich als een transparante organisatie waarvan de data (her)bruikbaar is voor iedereen, tenzij er een conflict optreedt met de privacywetgeving.

Het openstellen van deze data is een proces dat kadert in een project rond digitalisering om steeds meer en meer data vrij te geven in de toekomst.

Voor de Gentse Open data kan u hier terecht.


Waarom Open Data?

Voor een democratie is het belangrijk dat het volk actief kan participeren en betrokken kan worden bij het maatschappelijke leven. Door het beschikbaar stellen van deze open data wordt er een soort van community gecreëerd waarin burgers een meer actieve rol spelen om overheidsdiensten bij te staan in het verbeteren van bestaande openbare diensten. Maar ook ondernemers kunnen bepaalde informatie verwerken en verder verrijken met eigen informatie om nieuwe producten of diensten op de markt te brengen.

Een ander belangrijk gegeven is dat het ook mogelijkheden biedt voor het versterken van sociale relaties en dus louter voor de ‘fun’ kan zijn zonder dat er op het eerste zicht een praktische meerwaarde te zien is. Dit resulteerde eerder al in mooie resultaten, zoals de verschillende apps voor de Gentse Feesten, de parkeergarages of de afvalkalender voor je smartphone (http://data.stad.gent/apps).

Meer weten over de open data community in Belgie? Neem een kijke op de Open Knowledge Belgium website!

SCHRIJF JE IN OP ONZE NIEUWSBRIEF