Aanrijtijden #lichtfestival als open data!!!

23/01/2015 - 16:05
Door in categorie(ën) Nieuws

 

FLOATING CAR DATA beschikbaar via http://data.opendataforum.info/dataset/aanrijtijden-invalswegen-gent

Tijdens het Lichtfestival wordt een pak bezoekers verwacht in Gent. Het Mobiliteitsbedrijf raadt sterk aan via het openbaar vervoer te komen of de fiets en voeten te gebruiken, indien mogelijk. Daarnaast komt een behoorlijk aantal mensen met de wagen. Om die stromen bezoekers beter te kunnen monitoren en spreiden, koopt het Mobiliteitsbedrijf gedurende 10 dagen (van 19/01 tem 01/02) “Floating Car Data” aan van het Gentse bedrijf Be-Mobile.

Pieter Morlion van de cel Regionaal Verkeerscentrum Gent: “We houden nauwkeurig de bezettingsgraad en de bereikbaarheid van parkings en P+R terreinen in de gaten. Van zodra de parkeergarages volzet zijn, wordt er dynamisch doorverwezen naar de Park + Ride velden aan de rand van de stad. Constant wordt er informatie verspreid over de beste route via onze verkeersgeleidingsborden, tekstkarren en de Facebook en Twitter accounts van het Lichtfestival en de Stad Gent. Daarnaast worden, in samenwerking met het Vlaams Verkeerscentrum, ook boodschappen doorgegeven via de verkeersberichten op de radio en de digitale borden boven de snelwegen.”

Daarnaast zijn de stad Gent en het Mobiliteitsbedrijf grote voorstanders van het delen van gegevens op een open manier. De aangekochte reistijdgegevens worden, bij wijze van test, van 19/01 tem 01/02 als open data vrijgegeven op  http://data.opendataforum.info/dataset/aanrijtijden-invalswegen-gent Het gaat over twee bestanden: een statische file met de beschrijving van de routes, en een dynamisch bestand dat elke 5 minuten nieuwe reistijden weergeeft.

De routes in onderstaande tabel kunnen zo in real-time gemonitord worden. De verschillende punten en routes waarnaar verwezen wordt, zijn ook terug te vinden op deze kaart.

 

 1. Routes vanaf de verschillende invalswegen naar het stadscentrum
# Omschrijving van Naar Via
A E40 (Oostende) > centrum 17 1  
B E40 (Oostende)  – Drongen > centrum 17 20 Drongen
C E40 (Brussel) > centrum 15 1  
D E17 (Kortrijk) > centrum 19 1  
E E17 (Antwerpen) > centrum 18 1  

 

 1. Trajecttijden op R40 en R4 (telkens in 2 richtingen)
# Omschrijving van Naar Via
F R4 Noordwest (tegenwijzerzin) 9 8  
F’ R4 Noordwest (wijzerzin) 8 9  
G R4 West (tegenwijzerzin) 8 14’  
G’ R4 West (wijzerzin) 14 8  
H R4 Noordoost (wijzerzin) 10 11  
H’ R4 Noordoost (tegenwijzerzin) 11 10  
I R4 Oost (wijzerzin) 11 14  
V R4 Oost (tegenwijzerzin) 14’ 11  
J R40 Zuid-West (wijzerzin) 1 20  
J’ R40 Zuid-West (tegenwijzerzin)
ZWest
20 1  
K R40 Noord-West (wijzerzin) 20 2  
K’ R40 Noord-West (tegenwijzerzin) 2 20  
L R40 Noord-Oost (wijzerzin) 21 3’  
L’ R40 Noord-Oost (tegenwijzerzin) 3’ 21  
M R40 Zuid-Oost (wijzerzin) 3 1  
M’ R40 Zuid-Oost (tegenwijzerzin) 1 3  

 

 

 1. Routes van de verschillende invalswegen naar de P+R locaties
# Omschrijving van Naar Via
N E40 (Oostende) > B402 17 5 E40
N’ E40 (Oostende) > B402 17 5 Drongen: N466 + R4
O E40 (Brussel) > B402 15 5 E40
P E17 (Antwerpen) > B402 18 5 E17 + E40
Q E17 (Antwerpen) > B402 18 5 E17 + R4
R E17 (Antwerpen) > B402 18 5 R4
S E17 (Kortrijk) > B402 19 5 (E17 + E40)
T E17 (Antwerpen) > P+R Gentbrugge 18 4  
U E17 (Kortrijk) > P+R Gentbrugge 19 4  

 

 

Dit project is mogelijk de samenwerking met het Mobiliteitsbedrijf en de dienst Data en Informatie van de Stad Gent.

 

 

 

De vijfde editie komt er aan…

09/01/2015 - 18:23
Door in categorie(ën) Nieuws

Op 21 maart 2015 organiseren we de vijfde editie van Apps For Ghent.

Apps For Ghent is een wedstrijd voor geëngageerde creatievelingen om apps en digitale toepassingen te creëren die ons leven makkelijker, aangenamer of leuker maken. 

Coders kunnen dit keer aan de slag met (o.a.) Gentse bib data. 

Inschrijven voor de hackaton kan nu al via deze link.

Verslag Datadive “Van parkeer- naar mobiliteitsdata”

05/05/2014 - 15:28
Door in categorie(ën) Nieuws

Dit is het verslag van de datadive mobiliteit gvan 28 april 2014.

De presentaties staan onderaan deze post.

 

AGENDA 

 1. Round the table
 2. Recap vorige data dive & achtergrond

-        Gent was een van de eerste overheden die 4 jaar geleden begon met open data. Er is een hele evolutie aan voorafgegaan, en ondertussen werden ook al behoorlijk wat resultaten geboekt en datasets gedeeld op http://data.gent.be/. De bedoeling is om dit beleid verder door te trekken, te verdiepen en te verbreden.

 1. Projecten Mobiliteit & Open Data
  1. Open Data beleid Vlaamse overheid & VIP Project
  2. Dynacity
  3. Verkeerscentrum
  4. Open data API (IXOR)
  5. Open discussie


 

BESCHIKBARE DATASETS MOBIILITEIT: http://data.gent.be/datasets/Mobiliteit

: Mobiliteit

Naam Categorie
Parkeercapaciteit Mobiliteit JSON XML CSV KML MAP
Taxilocaties Mobiliteit JSON XML CSV KML MAP
Fietsdienstverlening Mobiliteit JSON XML CSV KML MAP
Buurtparking Mobiliteit JSON XML CSV KML MAP
Voetgangersgebied Mobiliteit JSON XML CSV KML MAP
Parkeren – bewonerskaartzones Mobiliteit JSON XML CSV KML MAP
Attractiepolen Mobiliteit JSON XML CSV KML MAP
Wandelroutes Mobiliteit JSON XML CSV KML MAP
aanrijroutes autocars Mobiliteit JSON XML CSV KML MAP
Stations Mobiliteit JSON XML CSV KML MAP
Parkinglocaties in Gent Mobiliteit JSON XML CSV KML MAP
Bezetting Parkeergarages versie 1.1 Mobiliteit JSON XML CSV
Bezetting Parkeergarages Mobiliteit JSON XML CSV
Parkeergarages Infrastructuur JSON XML CSV

 

 

 

 

ANDERE NUTTIGE EVENEMENTEN

-        3 Oktober: Data days Vlaanderen (http://www.opendataforum.info/)

 

VERSLAG

 

Vraag: het delen van events, kan dat ook in het verleden?

-        Niet eerste prioriteit voor het Mobiliteitsbedrijf, maar in de toekomst is het de bedoeling dat we de real-time data ook opslaan en als historische data beschikbaar maken

-        Datex: enkel via de TMC locatie tabellen? > Dus niet mogelijk om locaties in de Gentse binnenstad mee te geven? Normaal moet het mogelijk zijn om ook coordinaten mee te geven.

-        Rijrichting: niet in JSON response? Nee, voorlopig niet. Er ris wel een puntnotatie, maar rijrichting zou dan bijna windrichting moeten worden

-        TMC coordinaten: zouden die samen (parallel) met gewone coördinaten weergegeven kunnen worden? Ja, dit wordt overwogen

-        Opmerkingen: de lightversie van het protocol is interessant voor mensen die snel lichte apps willen maken of gewoon de data willen gebruiken (zonder app)

-        Datex wordt niet op het open data portaal aangeboden?

 • Momenteel: bedoeling om DATEX II aan trusted bronnen mee te geven
 • Momenteel: subset (light versie) wordt aan iedereen meegegeven
 • In het ideale scenario worden beiden in de toekomst aangeboden

-        Json is heel frequent gebruikt tegenwoordig, er wordt weinig meerwaarde gezien in Datex II / XML voor het snel ontwikkelen van kleinere apps

 • Restcall app (lightweight) is interessant voor app bouwers
 • Vanuit Open Data foundation: waarom zou je niet via beide protocollen data delen, want er zijn steeds geïnteresseerde partijen om die te gebruiken
 • App-bouwers: Datex II is waarschijnlijk te zwaar voor app-bouwers
 • Waarom geen JSON GEO gebruiken / JSON LD?

-        Gaat er statische / historische data vrijgegeven worden

 • Als datadump, liefst
 • Ja, de bedoeling is om, als datasets bijgewerkt / geactualiseerd worden, die beschikbaar te stellen via het open data portaal van de stad

-        Er is een app / API gebouwd die historisch de bezettingsgraad bijhoudt en beschikbaar stelt (Bart: contactgegevens?)

-        Parkeerbezetting: er wordt bekeken om dit vrij te geven, het moet beleidskeuze zijn met politiek draagvlak om dit vrij te geven / tegenargument: als dit zou leiden tot uitwassen van parkeergedrag, gaat dit zichzelf normaal reguleren

-        Feedbackloop kan iets beter voor open data die op het data portaal gedeeld wordt, opmerkingen over de data komen niet altijd  terecht bij de eigenaar van de data

 • Stad Gent: waarvan akte
 • Er zal bekeken worden om in een nieuwe versie van de DataTank (technologie achter portaal) om een contactpersoon per dataset mee te geven

 

-        Bestaat er een bron voor data van luchtkwaliteit?

 • Ja, dit is beschikbaar via VMM
 • De standaard is: JOAQUIN / SOS
 • Op Europees vlak is dat nog een probleem, omdat er weinig standaardisatie is
 • Er is wel behoorlijk wat interesse voor deze gegevens
 • Opmerking: gegevens over bomen zijn wel al beschikbaar voor Gent, interessante informatie voor bepaalde doelgroepen (bv. Mensen met een allergie)

 

-        Opmerking over timestamps in de huidige API van dynamische parkeerdata

 • Iso 8601 timestamp in Datex
 • In de huidige API van de stad Gent is dit een ander formaat, bedoeling om dit aan te passen

 

-        Opmerking: apps die weergeven als je van kant van straat moet wisselen, of als er een markt is en je niet mag parkeren

 

-        Verkeersbordendatabase: kan die opengesteld worden? Dit wordt bekeken, de kwaliteit is misschien nog niet op het niveau dat we zouden willen vooraleer vrij te geven.

 

-        Parkeerplaatsen voor mobilhomes & caravans in Gent? (wordt bekeken)

 

-        Plannen bij stad Gent voor het delen van events (bijv. voetbalrellen, andere evenementen)
- momenteel is die data nog verspreid over heel wat bronnen, voornamelijk
-  van UitinVlaanderern
- dingen die wel zelf organiseren: weten ongeveer 70%
- de bedoeling is om de processen intern te stroomlijnen en zodra we vat krijgen op consistente gecentraliseerde data deze te delen

 

-        Met Big Data kun je ook zaken gaan voorspellen
- bijvoorbeeld vollopen van parkings
- zijn er plannen om dit te gaan doen vanuit de Stad? Momenteel werken we volop aan het ontsluiten en centraliseren van data. Een volgende stap is het koppelen van de verschillende datasets en dan kunnen we beginnen met predictiemodellen en dergelijke. Stad Gent is echter steeds bereid om mee te stappen in interessante proefprojecten.

 

-        In hoeverre gebruik je de data die op je eigen website staat?
- (achtergrond): het is nuttiger voor afnames als de partij die publiceert ze ook gebruikt, zodat ze juister is
- voor de stad is het nuttiger dat we intern de open data gebruiken, zodat die zo actueel mogelijk gehouden wordt op een centrale plaats. De doelstelling is dus om duidelijk in die richting te evolueren.

 

-        Hebben jullie zicht op wie welke data gebruikt?
- we hebben dit overwogen, maar beslist om alles open te zetten zonder registratie
- via Google Analytics & server logs is het mogelijk dit te traceren, de nieuwe versie van de Data Tank zal dit meer in detail ondersteunen
- het zou nuttig zijn als je weet vanwaar de aanvraag voor informatie komt, dan zou je eventueel de routes kunnen mappen die mensen mogelijks afleggen of willen afleggen

 

-        Big data: bestaat er een soort van expertisenetwerk naar bijvoorbeeld overheden om aan te geven hoe big data binnengehaald kan worden, geanalyseerd en dan weer gedeeld?
- 2x per jaar conferentie met een technologie updates waar ook case studies aangehaald worden
- voornamelijk een grote vraag vanuit bedrijven om de gebruiker / klant te leren kennen en zijn gedrag + interactie met de omgeving.
- voordeel van big data: hoe groter de kwantiteit, hoe lager de eisen naar kwaliteit
- big data zou moeten op het internet gepubliceerd zijn, momenteel wordt er volop gekeken naar linked open data via URI’s om data te structureren
- zie ook URI beleid van de Vlaamse Overheid
- zie ook interoperabiliteit van API’s, wordt daar ook aan gedacht, zodat je dezelfde APP kunt gebruiken op verschillende locaties / in verschillende steden? (dit gaat oa. over JasonLD)

 

-        Pleidooi voor het gebruik van standaarden zoals Datex II, zoals in Nederland gebruikt
- gebruik van ‘light’ standaarden is charmant voor lokaal gebruik, maar voor groter gebruik gaat men toch steeds meer toe naar Datex II, zie ook voorbeelden in de UK
- het is belangrijk om standaarden te gebruiken, maar ook te pleiten voor standaarden en te helpen bouwen aan standaarden zodat de zaken die als belangrijk bevonden worden zeker aan bod komen

 

-        Is er een commercieel / business model aan de data-afnemer kant nodig om kwalitatieve data te blijven aanbieden? Nog niet, maar dit is wel zeker interessant naar overheden toe om het beleid te sensibiliseren en het nut van investeren in Open Data te argumenteren.

 

-        Grote probleem is om data van verschillende bronnen samen te voegen en de kwaliteit ervan te bewaken, momenteel moet dit manueel gebeuren bij veel bedrijven die met data werken

 

-        Gent is een voortrekker, spelen jullie actief die voortrekkersrol?
- proberen graag het voorbeeld te geven door het goed te doen
- gaan minder overal de blijde boodschap gaan verspreiden
- treden graag in discussie  / gesprek met andere overheden / partners om info uit te wisselen
- we zijn goed bezig op kleine schaal, maar vergelijking met bijvoorbeeld Helsinki hebben we nog heel wat werk
- het mooie is dat dit niet enkel gedragen wordt door Stad Gent, maar door heel Gent, de hele gemeenschap


De presentaties

 

Datadive: van parkeer- naar mobiliteitsdata

10/04/2014 - 17:22
Door in categorie(ën) Datadives

 Maandag 28 april, 18h30 tot 21h00

Gent is een wijze stad, en kiest daarom resoluut voor open data. Door het delen van de gegevens en kennis waarover we als stad beschikken, willen we op een transparante manier innovatie en enthousiasme stimuleren. Ook het Mobiliteitsbedrijf staat hier volledig achter.

Op het open data portaal http://data.gent.be/datasets/Mobiliteit delen we al heel wat nuttige informatie. Gegevens die tot ons plezier gebruikt worden in beestige toepassingen die op hun beurt weer bijdragen tot een betere mobiliteit in onze stad.

 Het Mobiliteitsbedrijf evolueert mee met de stad en de wereld en ontwikkelt zich ook op het vlak van open data. Eind 2012 was er een datatalk rond het vrijgeven van PARKEERDATA, de mogelijkheden en de verwachtingen van verschillende ontwikkelaars en gebruikers van die gegevens. (http://appsforghent.be/2012/12/20/datatalk-mobiliteit-verslag/)

Momenteel onderzoeken we – met hulp van het Open Data programma van de Vlaamse overheid (VIP projecten) – specifiek de mogelijkheden rond het vrijgeven van VERKEERSBOODSCHAPPEN (gelinkt aan de meldingen die op ons verkeersgeleidingssysteem verschijnen) en ROUTES  (bijvoorbeeld aanrijroutes parkings, autobussen of geplande omleidingen bij wegenwerken of evenementen).

Op maandag 28 april nodigen we u graag uit om samen met Ixor – die onze API schrijft – in deze materie te duiken. We geven graag ook kort wat uitleg bij de richting die we uitwillen en projecten waar we aan meewerken. Ten slotte is dit ook het uitgelegen moment om uw wensen in verband met open mobiliteitsdata op de kaart te zetten en te netwerken met de verschillende spelers in het veld.

 

Organisatie: Stad Gent en Mobiliteitsbedrijf Gent, met steun van de Vlaamse Overheid.

PRAKTISCH

Maandag 28 april, 18h30 tot 21h00

Lokatie: Mobiliteitsbedrijf Stad Gent, Sint Michielsplein 9, 9000 Gent

Contact: e-strategie@gent.be

INSCHRIJVEN : Deelname is gratis, wel graag registrateren (max 20 personen): http://www.eventbrite.com/

Er worden broodjes voorzien.

 

 

 

 

 

 

 

Data voor een duurzaam Gent: verslag van de datadive

17/03/2014 - 16:45
Door in categorie(ën) Datadives, Nieuws

Op dinsdag 11 maart ging “data voor een duurzaam Gent” door.

Het concept van de datadive is dat data-eigenaars en geïnteresseerde (her)gebruikers samenzitten om te kijken naar de data, de technische componenten en mogelijke toepassingen.

Medewerkers van de Milieudienst, Gezondheidsdienst en Groendienst brachten hun verhaal en data. Sensolus zocht naar aanknopingspunten tussen deze data, de beleidsuitdagingen en de mogelijkheden die sensoren bieden.

De presentaties:

Milieudienst:

Groendienst:

Gezondheidsdienst

Sensolus

 

Verslag

Na de uiteenzettingen werd van gedachten gewisseld wat mogelijkheden, concepten en uitdagingen zijn om deze data en sensorinformatie in te zetten voor de geformuleerde doelstellingen.

De meeste beschikbare data zijn GISdata, terug te vinden op http://data.gent.be

Groen

Er was veel interesse in de lagen rond bomen en parken, inlcusief de speelinfrastructuur.

Een uitdaging is het in kaart brengen van de fauna en flora in de stad. Er zijn wel dierentellingen en planteninventarissen, maar de kwaliteit van de ingezamelde data laat weinig detailanalyse (vb op wijk of straatniveau) toe.

De grote uitdaging ligt bij het verzamelen van real-time data. Momenteel heeft het GEntse stadsbestuur weinig streaming data. Door de ingebouwde sensorfuncties in verschillende types smartphones zou er wel een opportuniteit kunnen zijn om enkele data te gaan crowdsourcen.

Gezondheid

Openbare gezondheid heeft veel facetten, gaand van toegang tot elementaire zorg (tandartsen, dokters, mutualiteiten) en sensibiliseringsacties rond voeding en sport tot het analyseren van statistische data rond leeftijd, chronische ziektes e.dm.

Er zijn redelijk wat data beschikbaar rond zorgvoorzieningen en medische hulp. Vraag is of een app alle bevolkingslagen bereikt. Ook de statistische info roept wat vragen op rond anonimisering, maar algemeen is de teneur dat meer open data, ook van andere overheden, zeker kan helpen tot een betere inschatting.

Dierenwelzijn

Vooral data rond honden (geregistreerd) en de hondentoiletten, losloopweides.

REdelijk vanzelfsprekend. Wel kunnen analyses gemaakt worden of alle hondentoiletten en losloopweides wel juist verspreid liggen.

Voor de hand liggend zijn combinaties met de bomenlijst. :)

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een containerbegrip, maar in deze zijn er data beschikbaar rond mogelijke besparingsmaatregelen op huisniveau. Er is een spanningsveld tussen het aanbieden van gedetailleerde open data en personalisering, maar richting app-ontwikkeling zou dit niet enkel op open data moeten steunen.

Een ander aspect rond duurzaamheid is de andere mobiliteit. Ook hier zijn redelijk wat gegevens aanwezig, maar er zijn nog veel potentieel interessante datastromen te openen.

Rond het duurzaam shoppen wordt de dataset van het ecoplan vernoemd. Idee zou zijn om mensen zelf winkels, resto’s en andere voorzieningen te laten taggen met labels die relevant zijn voor duurzaamheid.

Leefmilieu

(Lucht)vervuiling, anticiperen op extreme klimaatsfenomenen en het tonen van actuele info zijn pertinente thema’s. Tot nog toe zijn hier niet altijd relevante open datasets beschikbaar. Wel ziet iedereen een groot potentieel.

 

Sensoren

De sensoren van sensolus meten verschillende zaken (cfr presentatie). Iedereen zag onmiddellijk mogelijke toepassingen voorbij het gadget gehalte. IN elk van de bovenstaande uitdagingen kunnen sensoren een bijdrage leveren.

Wishfull thinking: vb. de torenvalk die in de Sint-Baafskathedraal huist laten ringen met een soort baken, dat een sensor triggert telkens die in of uitvliegt. Dit soort data kan de betrokkenheid en zichtbaarheid van dieren in een stadomgeving verhogen.