Datadive: van parkeer- naar mobiliteitsdata

10/04/2014 - 17:22
Door in categorie(ën) Datadives

 Maandag 28 april, 18h30 tot 21h00

Gent is een wijze stad, en kiest daarom resoluut voor open data. Door het delen van de gegevens en kennis waarover we als stad beschikken, willen we op een transparante manier innovatie en enthousiasme stimuleren. Ook het Mobiliteitsbedrijf staat hier volledig achter.

Op het open data portaal http://data.gent.be/datasets/Mobiliteit delen we al heel wat nuttige informatie. Gegevens die tot ons plezier gebruikt worden in beestige toepassingen die op hun beurt weer bijdragen tot een betere mobiliteit in onze stad.

 Het Mobiliteitsbedrijf evolueert mee met de stad en de wereld en ontwikkelt zich ook op het vlak van open data. Eind 2012 was er een datatalk rond het vrijgeven van PARKEERDATA, de mogelijkheden en de verwachtingen van verschillende ontwikkelaars en gebruikers van die gegevens. (http://appsforghent.be/2012/12/20/datatalk-mobiliteit-verslag/)

Momenteel onderzoeken we – met hulp van het Open Data programma van de Vlaamse overheid (VIP projecten) – specifiek de mogelijkheden rond het vrijgeven van VERKEERSBOODSCHAPPEN (gelinkt aan de meldingen die op ons verkeersgeleidingssysteem verschijnen) en ROUTES  (bijvoorbeeld aanrijroutes parkings, autobussen of geplande omleidingen bij wegenwerken of evenementen).

Op maandag 28 april nodigen we u graag uit om samen met Ixor – die onze API schrijft – in deze materie te duiken. We geven graag ook kort wat uitleg bij de richting die we uitwillen en projecten waar we aan meewerken. Ten slotte is dit ook het uitgelegen moment om uw wensen in verband met open mobiliteitsdata op de kaart te zetten en te netwerken met de verschillende spelers in het veld.

 

Organisatie: Stad Gent en Mobiliteitsbedrijf Gent, met steun van de Vlaamse Overheid.

PRAKTISCH

Maandag 28 april, 18h30 tot 21h00

Lokatie: Mobiliteitsbedrijf Stad Gent, Sint Michielsplein 9, 9000 Gent

Contact: e-strategie@gent.be

INSCHRIJVEN : Deelname is gratis, wel graag registrateren (max 20 personen): http://www.eventbrite.com/

Er worden broodjes voorzien.

 

 

 

 

 

 

 

Data voor een duurzaam Gent: verslag van de datadive

17/03/2014 - 16:45
Door in categorie(ën) Datadives, Nieuws

Op dinsdag 11 maart ging “data voor een duurzaam Gent” door.

Het concept van de datadive is dat data-eigenaars en geïnteresseerde (her)gebruikers samenzitten om te kijken naar de data, de technische componenten en mogelijke toepassingen.

Medewerkers van de Milieudienst, Gezondheidsdienst en Groendienst brachten hun verhaal en data. Sensolus zocht naar aanknopingspunten tussen deze data, de beleidsuitdagingen en de mogelijkheden die sensoren bieden.

De presentaties:

Milieudienst:

Groendienst:

Gezondheidsdienst

Sensolus

 

Verslag

Na de uiteenzettingen werd van gedachten gewisseld wat mogelijkheden, concepten en uitdagingen zijn om deze data en sensorinformatie in te zetten voor de geformuleerde doelstellingen.

De meeste beschikbare data zijn GISdata, terug te vinden op http://data.gent.be

Groen

Er was veel interesse in de lagen rond bomen en parken, inlcusief de speelinfrastructuur.

Een uitdaging is het in kaart brengen van de fauna en flora in de stad. Er zijn wel dierentellingen en planteninventarissen, maar de kwaliteit van de ingezamelde data laat weinig detailanalyse (vb op wijk of straatniveau) toe.

De grote uitdaging ligt bij het verzamelen van real-time data. Momenteel heeft het GEntse stadsbestuur weinig streaming data. Door de ingebouwde sensorfuncties in verschillende types smartphones zou er wel een opportuniteit kunnen zijn om enkele data te gaan crowdsourcen.

Gezondheid

Openbare gezondheid heeft veel facetten, gaand van toegang tot elementaire zorg (tandartsen, dokters, mutualiteiten) en sensibiliseringsacties rond voeding en sport tot het analyseren van statistische data rond leeftijd, chronische ziektes e.dm.

Er zijn redelijk wat data beschikbaar rond zorgvoorzieningen en medische hulp. Vraag is of een app alle bevolkingslagen bereikt. Ook de statistische info roept wat vragen op rond anonimisering, maar algemeen is de teneur dat meer open data, ook van andere overheden, zeker kan helpen tot een betere inschatting.

Dierenwelzijn

Vooral data rond honden (geregistreerd) en de hondentoiletten, losloopweides.

REdelijk vanzelfsprekend. Wel kunnen analyses gemaakt worden of alle hondentoiletten en losloopweides wel juist verspreid liggen.

Voor de hand liggend zijn combinaties met de bomenlijst. :)

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een containerbegrip, maar in deze zijn er data beschikbaar rond mogelijke besparingsmaatregelen op huisniveau. Er is een spanningsveld tussen het aanbieden van gedetailleerde open data en personalisering, maar richting app-ontwikkeling zou dit niet enkel op open data moeten steunen.

Een ander aspect rond duurzaamheid is de andere mobiliteit. Ook hier zijn redelijk wat gegevens aanwezig, maar er zijn nog veel potentieel interessante datastromen te openen.

Rond het duurzaam shoppen wordt de dataset van het ecoplan vernoemd. Idee zou zijn om mensen zelf winkels, resto’s en andere voorzieningen te laten taggen met labels die relevant zijn voor duurzaamheid.

Leefmilieu

(Lucht)vervuiling, anticiperen op extreme klimaatsfenomenen en het tonen van actuele info zijn pertinente thema’s. Tot nog toe zijn hier niet altijd relevante open datasets beschikbaar. Wel ziet iedereen een groot potentieel.

 

Sensoren

De sensoren van sensolus meten verschillende zaken (cfr presentatie). Iedereen zag onmiddellijk mogelijke toepassingen voorbij het gadget gehalte. IN elk van de bovenstaande uitdagingen kunnen sensoren een bijdrage leveren.

Wishfull thinking: vb. de torenvalk die in de Sint-Baafskathedraal huist laten ringen met een soort baken, dat een sensor triggert telkens die in of uitvliegt. Dit soort data kan de betrokkenheid en zichtbaarheid van dieren in een stadomgeving verhogen.

Programma Apps For Ghent 4

14/03/2014 - 16:17

09h00 Ontvangst

Ontbijt

Korte voorstelling van de Datatank

Korte voorstelling datasets (Stad Gent en Sensolus)

09h30 Start Hackaton

10h30 – 12h30 : apps for dummies (1e verdieping)

Thimo Thoeye (Stad Gent), David Slosse (Stad Gent)

Citizen development track, ism Bewonersacademie.

Workshop voor wijkapps, op basis van app-templates ontwikkeld door Citadel on the move (http://www.citadelonthemove.eu/).

 

11h00 Inspiratiesessie 1: sensoren en sensordata

Johan Criel en Laurence Claeys (Sensolus)

Hoe kunnen sensordata relevante apps ondersteunen?

 

12h30 Inspiratiesessie 2 : Apps en de Gentse groenpolen

Hoe kunnen data en mobile apps bijdragen tot betrokkenheid bij groenpolen, bij groen in de stad?

 

12h30 Lunch

 

14h00 CoderDojo

Coderdojo gaat ook aan de slag! Coden voor 7-16 jarigen

14h30 Datatalk 1:

Olav Peeters van IRCEL (Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu) over realtime milieugegevens en diensten die deze gegevens beschikbaar kunnen maken, zogenoemde INSPIRE netwerkdiensten in het bijzonder, de diensten met luchtkwaliteitsgegevens die reeds draaien bij IRCEL (o.a. Sensor Observation Service – SOS) en het wettelijke kader.

Mogelijke toepassingen van Sensor Web Enablement worden geïllustreerd met een voorbeeld van een SOS-server op een Raspberry Pi en een project waar nuttige gegevens van de on-board computer in auto’s beschikbaar worden gemaakt via een smartphone app en een adapter op de OBD-II poort.

15h15 Datatalk 2:

Pieter Colpaert (OKFNbe, iMinds MMlab) : data rond openbaar vervoer in België

16h00 Presentaties teams

De teams stellen hun resultaat voor

17h30 Juryberaadslaging

17h30 Presentatie en voorstelling CoderDojo

17h45 Start Receptie

18h45 Prijsuitreiking

19h30 Einde

Datadive: welke data voor een duurzaam Gent

03/03/2014 - 11:47
Door in categorie(ën) Nieuws

Di 11 maart 2014

1e verdieping AC PORTUS 

18h30 – 21h00


In het kader van de vierde Apps For Ghent organiseren we op 11 maart een bijeenkomst waarbij de nieuwe geopende datasets van naderbij bekeken worden.
De data-eigenaars geven kort toelichting bij de data, hoe ze bijgehouden worden, voor welke doeleinden ze initieel verzameld zijn en wat de beleidsuitdagingen zijn.
Concreet gaat het over datasets van de milieudienst, de groendienst en de gezondheidsdienst.
Na de toelichting is er ruimte voor discussie over de data en hun mogelijkheden, en kan er gebrainstormd worden over mogelijke projecten die tijdens Apps For Ghent op 22 maart kunnen uitgevoerd worden.

ADRES

Dinsdag 11 maart 2014

AC PORTUS
Keizer Karelstraat 1 – 1e verdiep
9000 Gent

SCHEMA

18h30 Ontvangst
19h00 Start data toelichting
20h00 Brainstorm ideeën
21h00 Einde

INSCHRIJVEN
Eventbrite

Sensordata en het Internet of Things

26/02/2014 - 13:19
Door in categorie(ën) AppsForGhent4, Nieuws

Bouw mee aan de Internet-of-Things versie van Gent

 

Sensolus (http://www.sensolus.com ), een Gentse Internet-of-Things start-up, biedt tijdens Apps for Ghent 2014 real-time open data aan. Op verschillende locaties in Gent zal Sensolus sensoren ophangen waarvan de real-time data als open data aangeboden wordt aan alle deelnemers van Apps for Ghent. De real-time sensordata zijn temperatuur, vochtigheid, accelereratie, gyroscoop en magnetometer. Alle deelnemers kunnen tijdens Apps for Ghent gebruik maken van de real-time data, alsook van de historiek van deze data.

 

Vind je real-time data interessant, maar wil je liever zelf bepalen waar je de sensoren ophangt zodat je de applicatie kan maken die je echt zelf wilt? Dat kan. Sensolus biedt vier sensoren aan waarmee je je eigen applicatie kan verwezenlijken.

Ben je geïnteresseerd om zelf met sensoren aan de slag te gaan? bezorg ons dan je applicatie idee, dan zorgen wij dat je op Apps for Ghent de hardware, software en indien nodig wat dev hulp van Sensolus krijgt om je applicatie echt te maken.

 

Sensolus biedt deze real-time data aan op Apps for Ghent omdat ze gelooft in de democratisering van het Internet-of-Things en dus in het openstellen van real-time data als open data.

 

Heb je vragen? Heb je een goed idee? Contacteer Sensolus op apps4ghent@sensolus.com ?